Kontaktné údaje

Obchodné meno: Mgr. Michal Vernarský
Miesto podnikania: Na Vyhliadke 12062/12, 080 05 Prešov

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Prešov, číslo živnostenského registra: 750-57000

IČO: 53619919
DIČ: 1121977483
IČ DPH: SK1121977483

IBAN: SK22 0900 0000 0051 7769 8005
Číslo účtu: 5177698005/0900
BIC SWIFT Kód: GIBASKBX

E-mail: michal@gameyourmind.sk
Telefonický kontakt: +421 948 786 067

Adresa na doručovanie: Na Vyhliadke 12062/12, 080 05 Prešov

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára