Fakturačné údaje

  • Obchodné meno: Mgr. Michal Vernarský
  • Miesto podnikania: Na Vyhliadke 12062/12, 080 05 Prešov

 

  • Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Prešov, číslo živnostenského registra: 750-57000

 

  • IČO: 53619919
  • DIČ: 1121977483

 

  • E-mail: michal@gameyourmind.sk
  • Telefonický kontakt: +421948786067

 

  • Adresa na doručovanie: Na Vyhliadke 12062/12, 080 05 Prešov